Het bouwproces vraagt een steeds efficiëntere inzet van tijd en budget. Rijpstra Versseput Architecten vormt de technische schakel tussen ontwerp en uitvoering met ervaren en praktijkgerichte adviezen. Wij zijn gedreven door onze grote betrokkenheid bij opdrachtgevers en hun belangen. Standaard begeleiden wij onze bouw en interieur projecten vanaf het programma van eisen tot en met de oplevering.

Wij ontzorgen compleet om het proces zo optimaal en plezierig mogelijk te laten verlopen voor onze opdrachtgevers. Tevens nemen wij regelmatig de directievoering van het project op ons. Hiermee gaan we een flinke stap verder dan het uitvoeren van onze taak als architect. Wij adviseren en regelen in deze rol de aanbesteding en contractvorming, controleren de afgesproken uitvoering, verzorgen de verslaglegging en nemen mede verantwoordelijkheid over de bewaking van kosten en voortgang.

Tenslotte kunnen wij voor interieurprojecten een op maat gemaakte contractvorm opzetten en dit begeleiden zonder een hoofdaannemer. Deze reeds met succes gerealiseerde projecten leveren extra winst op in tijd en budget.
versseputversseputversseputversseputversseputversseput