afbeelding Beroepsgroepen delen gezamenlijke kantoorruimte

Beroepsgroepen delen gezamenlijke kantoorruimte

woensdag 1 dec 2021

De NVH, OVN en VvOCM delen per 1 december hun nieuwe huisvesting in Utrecht. In deze tijden van afwisselend thuis of op kantoor werken, doen we er goed aan het ruimtegebruik ook organisatorisch te optimaliseren. Er zijn minder werkplekken geplaatst en de rest van de ruimte werd benut om elkaar te ontmoeten. Afwisselend bureaus met informele overlegzitjes, maar ook concentratieplekken bieden een stimulerende kantooromgeving die onderlinge samenwerking aanmoedigt. Het is een plek waar de ontmoeting niet storend is voor collega's, maar juist een prettige afwisseling t.o.v. het thuiskantoor. De grafische toevoeging op de overlegruimte verbeeldt de samenwerking met een visuele samensmelting van de namen.


afbeelding Inbreien in de binnenstad van Amersfoort

Inbreien in de binnenstad van Amersfoort

vrijdag 29 okt 2021

Dit najaar start de bouw van vijf nieuwe woningen in de binnenstad van Amersfoort. De twee panden aan de Arnhemsestraat en Achter de Arnhemse Poortwal stonden al jaren leeg en raakten in verval. Het nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om totaal vijf woningen te ontsluiten in deze complexe binnenstedelijke situatie. Dit is gelukt door in de steeg een nieuw glazen en strak gedetailleerd trappenhuis te plaatsen. Dankzij de herbestemming wordt deze plek gerevitaliseerd en komen er als antwoord op het woningtekort weer nieuwe woningen beschikbaar. Zonder daar onze kostbare buitengebieden voor vol te bouwen. Meer over dit project...


afbeelding Optoppen in jaren 50 woonwijk

Optoppen in jaren 50 woonwijk

maandag 20 sep 2021

De stadsuitbreidingswijken van de jaren '50 zijn aan een nieuwe toekomst toe. Het woningtekort is een groot probleem in onze huidige samenleving. Waar gaan we bouwen? Gaan we nog meer open gebieden volbouwen? Of zoals de rijksbouwmeester ons adviseert, zoveel mogelijk bouwen in bestaand gebied. Het stedelijk gebied kunnen we verdichten door in te breien, uit te breiden en op te toppen. Het ontwerp voor de dakopbouwen aan de Turkooislaan is een goed voorbeeld om de ruimte in de stad zo efficiënt mogelijk te benutten. Een eigentijdse optopping die juist vanwege zijn afwijkende karakter geen afbreuk doet aan de onderliggende bestaande bebouwing.


afbeelding Fietsendepot Utrecht in gebruik genomen

Fietsendepot Utrecht in gebruik genomen

maandag 21 jun 2021

Het fietsendepot van de gemeente Utrecht is verhuisd naar een nieuw pand. Met een uitgebreide studie naar de meest optimale logistieke indeling maakten we de bestaande bedrijfshal geschikt voor deze nieuwe en zeer specifieke functie. Vanwege de tijdelijkheid van de huidige locatie is de ontvangst- en uitgifteruimte ontworpen als een getimmerde bouwkeet binnen de bedrijfshal. Deze ruimte, toegankelijk middels een nieuwe entreepui, is enerzijds gekoppeld aan het kantoor en anderzijds aan de fietsensluizen naar het depot. Vanaf 21 juni zijn de deuren van het nieuwe depot geopend aan de Labradordreef 13 in Utrecht.


afbeelding Ontwerp kunstenpaviljoen HazArt

Ontwerp kunstenpaviljoen HazArt

maandag 10 mei 2021

Wij geloven sterk in het belang van kunst en cultuur. Juist nu, in deze moeilijke tijd voor de kunst- en cultuursector. Kunst inspireert en zet ons aan het denken, over onszelf en de samenleving. De Hazelaar, dé winkel voor 'art supplies' in midden Nederland heeft de wens om de galerie (kunststichting HazArt) en beeldentuin uit te breiden met een paviljoen voor de beeldende kunst. Het door ons getekende ontwerp is conform het archetype paviljoen en herkenbaar door de daken met grote overstekken en hoge mate van transparantie. De plannen voor de verwezenlijking van het paviljoen zijn op dit moment nog in ontwikkeling.


afbeelding Nieuw perspectief voor Versseput Architecten

Nieuw perspectief voor Versseput Architecten

dinsdag 14 jul 2020

Een nieuwe plek voor de vertrouwde gezichten binnen Versseput Architecten. Wie ons bureau volgt, weet dat er veel veranderd is de afgelopen jaren. De samenstelling en samenwerking nam nieuwe vormen aan. De afgelopen maanden hebben wij teruggeblikt en vooruitgekeken naar de toekomst. Samen kwamen we tot de conclusie dat het inmiddels meer dan passend is om verder te gaan in een nieuwe samenwerkingsvorm. Per 1 januari 2020 is Lotte ingestapt als partner bij het bureau en vanaf vandaag vieren wij dit met onze nieuwe naam, Rijpstra Versseput Architecten! Meer weten? Lees onze nieuwsbrief!


afbeelding Veilige werkomgeving op 1,5 meter afstand

Veilige werkomgeving op 1,5 meter afstand

maandag 1 jun 2020

Het coronavirus en het aanhouden van een veilige afstand heeft ons allen de afgelopen maanden flink beziggehouden. De behoefte aan praktische oplossingen die een veilige werkomgeving mogelijk zouden maken was groot. Onze kennis over kantooromgevingen, routing en interne verkeersstromen hebben we ingezet om een praktische visie te ontwikkelen. Hiermee realiseerden we voor diverse organisaties in de gezondheidszorg een veilige werkomgeving op 1,5 meter afstand. De bezetting van de kantoren werd verminderd, meubilair opnieuw gepositioneerd en nieuw ontworpen signing toegevoegd. Een positieve aanpak, met zo min mogelijk afzettingen of verboden, die werknemers niet alleen een veilig maar ook weer een welkom gevoel bieden.