dot dot dot dot dot dot

HazArt paviljoen voor beeldende kunst

De architectuur is conform het archetype paviljoen en herkenbaar door de daken met grote overstekken en hoge mate van transparantie. Het HazArt kunstenpaviljoen kenmerkt zich tevens door een compositie van ruimtelijke elementen, zoals de begeleidende wand, de galerij, de omsloten expositieruimte, een omsloten galerij en de vrije vorm op het terras. De diverse expositieruimten zijn zorgvuldig vervlochten tot een harmonieus geheel. Op de raakvlakken ontstaat een verbijzondering van de architectuur en een verrassend spanningsveld. Het paviljoen vormt een aantrekkelijke achtergrond voor de opstelling van de kunst en nodigt bovendien uit tot een interactie met de kunstobjecten zelf. De plannen voor de verwezenlijking van het paviljoen zijn op dit moment in ontwikkeling.