dot

Paramedische beroepsgroepen, kantoor

De paramedische beroepsverenigingen NVH, OVN en VvOCM wilden samen hun nieuwe huisvesting in Utrecht gaan delen. In deze tijden van afwisselend thuis of op kantoor werken, doen we er goed aan het ruimtegebruik ook organisatorisch te optimaliseren. Er zijn minder werkplekken geplaatst en de rest van de ruimte werd benut om elkaar te ontmoeten. Afwisselend bureaus met informele overlegzitjes, maar ook concentratieplekken bieden een stimulerende kantooromgeving die onderlinge samenwerking aanmoedigt. Het is een plek waar de ontmoeting niet storend is voor collega's, maar juist een prettige afwisseling t.o.v. het thuiskantoor. De grafische toevoeging op de overlegruimte verbeeldt de samenwerking met een visuele samensmelting van de namen.