dot dot dot dot dot dot

Kantoorgebouw te Utrecht

Vooruitlopend op de opdracht voor de kantooruitbreiding van 6000 m2 voor de Stichting Kantoorgebouwen Ziekenhuiswezen te Utrecht werd de nieuwe entree in een verbindingslid tussen het bestaande kantoorpand en de nieuwbouw ontworpen. In het programma van eisen werden kantoren, vergaderzalen en bedrijfsrestaurant gevraagd. De twee kantoorvleugels, waarvan de hoogtes aansluiten op de stedenbouwkundige situatie, omsluiten een atrium. De ondergelegen 'zwarte doos', die bekleed is met donker glas, huisvest het bedrijfsrestaurant met 250 zitplaatsen. In de ontwerpfase werd het plan een nieuwe jas die steeds beter is gaan zitten. zie verder INFO 2


Active Server Pages error 'ASP 0115'

Unexpected error

/projecten/project_detail.asp

A trappable error (C0000005) occurred in an external object. The script cannot continue running.