dot dot dot dot dot

Kantoor- en ateliergebouw te Amersfoort

Het kantoor en ateliergebouw voor de kunstenaars van ACCU ’88 bestaat uit een neo-klassiek gebouw van de Juliana van Stolbergkazerne met een eigentijdse uitbreiding met atelierruimte. De uitdaging in deze opgave bestond uit het aanbrengen van een heldere infrastructuur tussen de oud en nieuwbouw. Er is zowel in de materialisering van de gevel, als in de vorm van de uitbreiding gekozen voor een contrast tussen oud en nieuw zonder de samenhang van de afzonderlijke volumes uit het oog te verliezen. De ellipsvormige nieuwbouw is als het ware in de bestaande bebouwing geschoven. Het kleinschalige pleintje dat door deze inpassing ontstond biedt een beschutte entree voor beide gebouwen. zie verder INFO 2