dot dot

Woningen te Amersfoort

Een eigentijdse interpretatie van een twee-onder-een-kapwoning was de opdracht. De aangrenzende bebouwing wordt gevormd door geschakelde eengezinswoningen in twee lagen onder een langskap. De dynamiek van de verdraaiing van de assen van enerzijds de straat en anderzijds de langsrichting van de bouwblokken is de fundamentele inspiratiebron van het ontwerp. De onderbouw ligt parallel aan de gevelopstand van de aangrenzende bebouwing en is overeenkomstig de traditie voor dit soort woningen compleet spiegelsymmetrisch van opzet. De bovenbouw is zwevend boven de rand van de onderbouw geplaatst en verkanteld in de asrichting van de straat. zie verder INFO 2