dot dot dot

Terminalweg Bedrijfsverzamelgebouw

Nieuwbouw
Drie delen van een sonate, verschillend en toch een geheel, ofwel het Bedrijfsgebouw aan de Terminalweg. Het grondplan van het bedrijfsgebouw werd op de zuidoosthoek van het terrein geplaatst waardoor de oost- en de zuidzijde vrij bleven voor parkeren op het eigen terrein. _Het verbindend en bindend element van het gebouw is het dak. De dakrand en de uit het dak doorgetrokken gevelvlakken vormen de contouren. De entrees van de drie te onderscheiden delen zijn gesitueerd op de aanrijroute aan de zuidgevel en scheppen zo drie gelijkwaardige fronten voor de achterliggende units. De onderdelen van de hoofdvorm zijn van Prodema gevelplaat met wafelstructuur. zie verder INFO 2