dot dot dot dot

Koningslaan woonhuis

Nieuwbouw
Een villa aan een stadspark in Utrecht op een kavel die na de sloop van de Emmakliniek vrijkwam, is een unieke opdracht. De door stedenbouw bepaalde randvoorwaarden impliceerden de bouw van een aanzienlijk volume: een gevelfront van 12,5 meter breed en 11 meter hoog en een diepte van de woning van 14 meter. Overeenstemming met de typologie van de bestaande bebouwing was vereist. De voorgevel is bedacht als een denkbeeldig rechthoekig tafereel, waarbinnen het interieur zichtbaar wordt als gebogen vormen. Slechts het linker geveldeel resteert als gesloten vlak.  zie verder INFO 2


Active Server Pages error 'ASP 0115'

Unexpected error

/projecten/project_detail.asp

A trappable error (C0000005) occurred in an external object. The script cannot continue running.