dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot

Dick Bruna huis Centraal Museum

Verbouwing en restauratie monument
Het Dick Bruna Huis, onderdeel van het Centraal Museum, is gehuisvest in een 18deeeuwse regentenwoning die voorheen in gebruik was door zorginstelling Altrecht. Voor de verbouwing van het pand tot museum voor het werk van Dick Bruna, is een heldere routing ontworpen en is er binnen het monumentale pand een hoge mate van klimaatbeheersing geïntegreerd. In overleg met de monumentendiensten is een balans nagestreefd tussen eigentijdse toevoegingen en restauratie van 18deeeuwse elementen. Het spanningsveld tussen behoud en vernieuwing is in het ontwerp tot een harmonieus ensemble samengebracht. zie verder INFO 2