dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot

Wijkgezondheidscentrum Het Zand

Wijkgezondheidscentra vormen een belangrijk knooppunt in de sociale infrastructuur van een nieuwe wijk. Het tuinbouwverleden van de wijk Het Zand in Leidsche Rijn heeft als uitgangspunt gediend voor de nieuwbouw. De archetypische hoofdvorm van de nieuwbouw refereert aan de vorm van de voormalige tuinbouwkassen in het gebied. Alle installaties in het gebouw zijn ontworpen om tezamen een energiebezuiniging te realiseren van 60 procent ten opzichte van conventionele installatiesystemen. Onder andere door het gebruik van WKO (warmte koude opslag) en betonkernactivering. Het centrum biedt naast huisartsen, fysiotherapeuten en apotheek ook plaats aan het Centrum voor Jeugd&Gezin.