dot dot dot dot dot dot dot dot dot

Hostel Hogelanden

Het Hostel Hogelanden is het eerste hostel voor alcoholverslaafden in Nederland en biedt onderdak aan 23 alcoholverslaafde dak- en thuislozen. Het ontwerp voor deze nieuwe woonvorm toont een functionele en respectvolle vormgeving voor bewoners, omwonende en hulpverleners. De centrale bouw en markante entree van de voormalige politiepost is gerestaureerd en functioneert als toegang en sociale ontmoetingsruimte. Deze wordt omarmd door tweelagen nieuwbouw met individuele wooneenheden. De verticale gevelgeleding van de nieuwbouw sluit visueel aan op de oudbouw.