dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot

Rasa wereldculturencentrum

De nieuwbouw van het Wereldculturencentrum RASA in de Utrechtse binnenstad heeft RASA een duidelijk gezicht gegeven. Het heeft geleid tot een verbetering van de zichtbaarheid van het centrum in de stad. Het heeft een professionalisering van het imago bewerkstelligd en gezorgd voor een kwaliteitsverhoging van publieks- en gebruikersfaciliteiten. Door een ultieme stapeling en integratie van functies en constructie is het functionele vloeroppervlak vergroot. De nieuwe entree, zaal, studio, foyer, kantoren, het sanitair en de technische ruimten zijn als een complexe driedimensionale puzzel in elkaar geschoven. zie verder INFO 2


Active Server Pages error 'ASP 0115'

Unexpected error

/projecten/project_detail.asp

A trappable error (C0000005) occurred in an external object. The script cannot continue running.