dot dot dot dot dot dot dot dot

Hoeve basisschool

Duurzaamheid valt of staat bij het kritisch omgaan met het bestaande. Versseput heeft de uitbreidingsmogelijkheden voor Jenaplan basisschool De Hoeve onderzocht. Er is kritisch gekeken naar het bestaande pand en mogelijkheden zijn uitgewerkt om naast de bestaande lokalen, nieuwe lokalen te creëren en hiermee de restruimte in de school optimaal te benutten. Door het aandragen van oplossingen voor een lange termijn kon Versseput ondersteuning bieden bij een subsidieaanvraag voor de realisatie van de plannen. De nieuwbouw bestaat uitsluitend uit permanente bouw in plaats van de tijdelijke oplossingen die in eerste instantie werden gezocht.