dot dot dot

Doornkade bedrijventerrein

In het kader van het project ‘2008 – Pilotprojecten ‘Facelift’ - Kleinschalige gemeentegerichte aanpak’ is Versseput Architecten gevraagd een vernieuwingsschets te maken van de gevels van een bedrijfsgebouw aan de Meidoornkade 2a op het verouderde bedrijventerrein Doornkade in Houten.
De zogenaamde kleinschalige, gemeente gerichte aanpak die de Provincie Utrecht stimuleert is er op gericht door middel van zogenaamde ‘facelift’ van individuele gebouwen, de ruimtelijke kwaliteit en het economische rendement van verouderde bedrijventerreinen te verbeteren. In korte tijd en met beperkte middelen moet een verbetering van de uitstraling van de terreinen worden bewerkstelligd.
Download boekje als PDF